Dodano 2020-06-15 18:46:55 przez Maciej Granatowski
W dniu 20.06.2020 o godz 9:00 odbędą się konsultacje KKZ sem III.

 
Obecnośc obowiązkowa.

 
Piotr Pankowski
Dodano 2020-06-07 00:00:00 przez Ryszard Dziekan
Dodano 2020-06-06 00:00:00 przez Ryszard Dziekan
Informacja dla przystępujących do egzaminu maturalnego
 • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • zdający  nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 • zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek,
 • na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zabronione jest pożyczanie przyborów od innych zdających,
 • szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą,
 • na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami,
 • osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
Środki bezpieczeństwa osobistego
 • czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,
 • na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających,
 • podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu),
 • zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
wychodzi do toalety,
kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2020-06-02 16:56:01 przez Maciej Granatowski
Uczniowie oraz kursanci KKZ chętni do uzyskania uprawnień kombajnisty w miesiącu czerwcu, proszeni są o zapoznanie się z materiałami w zakładce:

Materiały do nauki zdalnej (KKZ)

Egzamin (wg planu) będzie ponowiony w drugim semestrze.
 
Dodano 2020-06-01 15:57:42 przez Maciej Granatowski
Termin egzaminu RL.03 dostępne jest w zakładce:

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - zawód: rolnik

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]