M.Granatowski
Matematyka
Proszę o rozwiązanie poniższych zadań i przygotowanie się do sprawdzianu:
Klasy:
1 BBA
materiały pomocnicze
https://www.youtube.com/watch?v=Zoe7cha5ybA
https://www.youtube.com/watch?v=YrtsBaxdo5E
1 BGA
materiały pomocnicze
https://www.youtube.com/watch?v=iC2aAF13E2g
https://www.youtube.com/watch?v=dr-bJG4ahEg

Informatyka
W najbliższych dniach zostaną ocenione prezentacje. Osoby, które nie dostarczyły jeszcze prezentacji proszę wysłać na mgranatowski@zsckr-nowosielce.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatyka
Wszystkie klasy pierwsze, proszę o zapoznanie się z plikiem algorytmy.pdf i odesłanie zadania domowego na adres mgranatowski@zsckr-nowosielce.pl do 29.03).

Matematyka
1BBA-co_to_jest_układ_równań.pdf
1BGA-Zadania pojawią się we wtorek

R. Dziekan - kl. 3FTH technik rolnik
Klasa :3 FTH (technik rolnik):
Przedmiot: ekonomika rolnictwa
Zadanie: obliczanie wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym
Termin wykonania: 23.03.2020 r.
Zadanie proszę przesłać na adres: rdziekan@zsckr-nowosielce.pl

D.Kowalczyk
Geografia

Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe).

A.Adamski
2F4B - Zajęcia praktyczne - eksploatacja maszyn i urządzeń
2BG - Obsługa pojazdów rolniczych

Karty pracy należy wydrukować, wypełnić, po wypełnieniu wykonać skan i przesłać do oceny w terminie do 23 marca 2020 roku
na adres: aadamski@zsckr-nowosielce.pl

Kolejne materiały zamieszczone 18.03.
(Proszę klikąć zobacz wszystkie)
3L4B – zajęcia praktyczne - eksploatacja maszyn i urządzeń.
3L4B – naprawa pojazdów.
1BBA - Użytkowanie pojazdów rolniczych

Kartę należy wydrukować, wypełnić, podać nazwisko i imię, datę, wykonać skan i odesłać na adres: aadamski@zsckr-nowosielce.pl do dnia 25 marca 2020 roku.
 

A. Pastuszek
Matematyka

Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe oraz do każdego ucznia została wysłana  wiadomość).

E.Kogut
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe).

J.Granatowska
Historia

notatka_do_lekcji_i_zadanie_domowe_klasy_IL4H_i_IF4P.docx
notatka_do_lekcji_i_zadanie_domowe_klasy_2P4.docx
notatka_do_lekcji_i_zadanie_domowe_klasy_1BBA.docx
notatka_do_lekcji_i_zadanie_domowe_klasy_1BGA.docx
notatka_do_lekcji_i_zadanie_domowe_klasy_IPTR_IFTL_IBTH.docx
notatka_do_lekcji_i_zadanie_domowe_klasy_2BG_2L4H_2FTB.docx
1PTR_1FTL_1BTH_testament_Krzywoustego.docx
2FTB_2L4H_2BG_notatka_do_lekcji_i_zadanie_domowe_.docx
2_P4_notatka_do_lekcji_i_zadanie_domowe.docx
1L4H_1F4P_1B4R_notatka_zadanie_domowe.docx

walka_o_władzę_w_powojennej_Polsce_2P4.docx
polska_w_przededniu_II_wojny_światowej_1B4R.docx
polska_w_przededniu_II_wojny_światowej_1L4H.docx
kultura_europejska_epoki_renesansu_i_baroku_1BBA.docx
2F4B_2L4H_2BG_notatka_do_lekcji.docx
geneza_i_wybuch_II_wojny_światowej_1BGA.docx
między_cesarstwem_a_papiestwem_1BTH_1FTL_1PTR.docx
wyprawy_krzyżowe_1BTH_1FTL_1PTR.docx
walka_o_władzę_w_powojennej_Polsce_2BG.docx
polska_w_latach_1948_-_1956._Przekształcenia_gospodarcze_po_1945_r..docx
kampania_polska.docx
państwo_polsko_litewskie_w_XVI_wieku.docx
Blitzkrieg._Działania_wojenne_na_frontach_w_latach_1939-1941.docx
PRL_w_okresie_rządów_Władysława_Gomułki.docx
Podbój Europy przez Stalina i Hitlera..docx
najazdy_mongolskie.docx
Europa_pod _okupacją.docx
Rzeczpospolita_Obojga_Narodów_w_2_połowie_XVI_wieku.docx
Dekada_Gierka.docx
Wojna_Niemiec_z_ZSRR.docx
Wieś_i_miasto_w_średniowieczu.docx
Kultura_renesansowa_w_Rzeczypospolitej.docx
Sprawa_polska_w_latach_1939_1943.docx
Narodziny_Solidarności_i_stan_wojenny.docx
Kościół_w_średniowieczu.docx
Polityka_okupacyjna_Niemiec.docx
Rzeczpospolita_Obojga_Narodów_w_XVII_w..docx
Wielka_koalicja.docx
Od_stanu_wojennego_do_okrągłego_stołu.docx
Wojna_poza_Europą.docx
Europa_późnego_średniowiecza.docx
Przełom_na_frontach._Koniec_II_wojny_światowej.docx
Rzeczpospolita_w_czasach_saskich._Kultura_barokow-sarmacka.docx
Trzecia_Rzeczpospolita.docx
Droga_do_zwycięstwa.docx
Kultura_średniowiecznej_Europy.docx
Rzeczpospolita_za_panowania_Stanisława_Augudta_Poniatowskiego._Konstytucja_3_Maja.docx
W_okupowanej_Polsce.docx
Polska_droga_do_NATO_i_Unii_Europejskiej.docx
Polska_dzielnicowa.docx
Upadek_Rzeczypospolitej_Obojga_Narodów._Oświecenie_w_Rzeczypospolitej.docx
Polskie_Państwo_Podziemne.docx
Okupowana_Polska.docx
Władze_polskie_podczas_II_wojny_światowej.docx
Odbudowa_Królestwa_Polskiego.docx
Komuniści_i_ich_program.docx
B.Kwolek
Religia

Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe).
 

A.Kosiarska
Fizyka i matematyka
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe)
Uwaga plików jest więcej, należy kliknąc "zobacz wszystkie"

K.Bendza
Proszę o zapoznanie się z poniższym materiałem oraz zanotowanie w zeszycie materiału w żółtych ramkach wg. wykazu poniżej:

Podstawy techniki w rolnictwie
1BTH mech. rol. - Właściwości metali nieżelaznych.
1BBA/1BGA mech. rol. - Materiały konstrukcyjne, właściwości metali żelaznych.
                   - Właściwości metali nieżelaznych.
1B4R mech. rol. - Tolerancje i pasowania w budowie maszyn.

Rysunek techniczny
1PTR Odnaw. źródła energii - Składniki projektu budowlanego
1B4R Odnaw. źródła energii - Składniki projektu budowlanego
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Podstawy Konstrukcji Maszyn
2F4B Mech. Rol. - Wyznaczanie reakcji belek - jest to przypomnienie części materiału. Proszę zanotować w zeszycie obliczanie belki utwierdzonej, oraz wykonać zadanie domowe do 31.03.20, Zapisać go w formacie .pdf i wysłać email na adres kbendza@zsckr-nowosielce.pl

U.Małek
Historia i społeczeństwo klasa 4B4R
Informacja na temat wykonania zadań w tygodniu 16- 20.03.2020r. plik pdf (Historia i społeczeństwo 4B4R)
Materiały i zadania zostały wysłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz opublikowane w zakładce zadania domowe.

Wiedza o społeczeństwie klasy 1B4R, 1L4H, 1F4P
Informacja na temat wykonania zadań w tygodniu 16- 20.03.2020r. plik pdf (Wiedza o społeczeństwie 1B4R, 1L4H, 1F4P)
Materiały i zadania zostały wysłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz opublikowane w zakładce zadania domowe.

Historia i społeczeństwo klasy 3F4H, 3L4B, 3P4, 3P4R
Informacja na temat wykonania zadań w tygodniu 16- 20.03.2020r. plik pdf (Historia i społeczeństwo 3F4H, 3L4B, 3P4, 3P4R)
Materiały i zadania zostały wysłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz opublikowane w zakładce zadania domowe.

A.Brodzicka
Chemia
Materiały i zadania do pobrania poprzez dziennik elektroniczny zakładka zadania domowe.

E.Pałuk
J.niemiecki
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe).

P.Ruszel
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe).

M.Bienia
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe).

A.Wiśniewska
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe).
 

A.Łuszcz
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe).
 

U.Smolik
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe).
 

I.Broda
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny o zagadnieniach do samodzielnej pracy w domu.

R.Cecuła
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny o zagadnieniach do samodzielnej pracy w domu.

R.Piechocki
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny o zagadnieniach do samodzielnej pracy w domu.

W.Kopaniszyn
J.angielski, j.niemiecki
Wszystkie klasy otrzymały wskazówki do pracy w dzienniku elektronicznym, w zakładce zadania domowe.

J.Czerkies
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny o zagadnieniach do samodzielnej pracy w domu.

M. Śnieżek
Zadanie dla klasy 1PTR,1B4R,1F4P,2BB,2 PT. - proszę napisać dokładną rozgrzewkę z wychowania fizycznego (czas ćwiczenia i rodzaj ćwiczenia) przygotowującą do gry w piłkę siatkową i piłkę koszykową.Po powrocie do szkoły losowo wybrane osoby przeprowadzą ją na hali .

Zadanie dla klasy 3L4B, 3PT, 4B4R - proszę napisać ćwiczenia przygotowujące do gry (czas i rodzaj ćwczenia) w piłkę nożną i w piłkę siatkową.

Zadania należy przesłać na e-mail do dnia 23.03.2020
msniezek@zsckr-nowosielce.pl

S.Kaczor
3L4B - materiały w załączniku

17.04
Filmy dotyczące transportu zwierząt:

Drób: https://www.youtube.com/watch?v=PiR6LOJE7a8&t=13s
Świnie: https://www.youtube.com/watch?v=mISlXlRMsrk&feature=youtu.be
Bydło: https://www.youtube.com/watch?v=tF1dvlMK2g4&feature=youtu.be
Konie: https://www.youtube.com/watch?v=AhnNekOb-2o&feature=youtu.be
Owce: https://www.youtube.com/watch?v=3lkGwISvvk4&feature=youtu.be

R.Komański
Treści do realizacji zostały wysłane uczniom poprzez dziennik elektroniczny, zakładka zadanie domowe.

H.Kwolek
Język niemiecki
Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny o zagadnieniach do samodzielnej pracy w domu.

S.Fiałkiewicz-Wożniak
zajęcia praktyczne, bhp, wyposażenie zakładów gastronomicznych - Wszystkie klasy zostały powiadomione poprzez dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe)

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]